O nás

Premeny Slovenska / Dokumentárna správa 

Boris Németh (1979) a Ján Viazanička (1983) už dlhodobejšie pracujú na  fotografickom mapovaní Slovenska. Rozsiahly a dnes už pomerne známy dokumentárny cyklus Premeny Slovenska,ktorý zo systematickej spolupráce autorov vznikol, bol pôvodne určený na knižné publikovanie a sprevádzaný textami Aurela Hrabušického, Miriam Petráňovej a Jany Németh. Kniha s rovnomenným názvom vyšla v roku 2012 a jej cieľom bolo podať ucelenejšiu správu o stave krajiny, jej dynamických premenách a aktuálnej podobe. V užšom výbere bol cyklus Premeny Slovenska prezentovaný na niekoľkých samostatných či kolektívnych výstavách a o jeho popularizáciu sa postaralo aj publikovanie fotografií v mienkotvorných denníkoch. 

Celistvosť a pútavosť dokumentu zabezpečujú prirodzené, no čiastočne rozdielne autorské preferencie, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Boris Németh inklinuje skôr k zachytávaniu udalostí s bezprostrednou účasťou človeka a Ján Viazanička preferuje viac zábery na vizuálne zásahy, ktoré ľudia v krajine či na ulici vytvárajú a po sebe zanechávajú. Ich spoločný fotografický pohľad  prináša často bizarný inokedy úsmevný, no predovšetkým pravdivý záznam vizuálnej a kultúrnej identity dneška. 

Dokumentárny projekt Premeny Slovenska ponúka koncentrovaný pohľad na Slovensko okom skúsených fotografov, ktorí cestujú naprieč územím, zaznamenávajú mimoriadne udalosti aj banálne situácie, všímajú si stopy po zásahoch človeka v krajine, vidieckom i mestskom prostredí, sledujú kultúru každodennosti, ale aj tradičných sviatkov či novodobých osláv. Realistická prehliadka krajinou v podaní týchto dvoch vnímavých autorov vyvoláva zamrznutý úsmev a kladie zneisťujúce otázky o Slovensku ako o území, kde „povážlivo veselá absurdnosť“ (ne)nápadne striehne na fotografa za každým rohom. 

Zuzana L. Majlingová

Ján Viazanička

(1983, Banská Bystrica, Slovensko)

V roku 2009 úspešne ukončil magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Katedre fotografie a nových médií. V roku 2007 promoval ako bakalár na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Fakulte výtvarných umení. Počas štúdia absolvoval stáž na Akademii sztuk pieknych vo Varšave (2004). Od roku 2012 do roku 2015 fotograf agentúry SITA (slovenská tlačová agentúra). Od roku 2013 pôsobí ako stredoškolský pedagóg fotografie. Je zakladajúcim členom občianskeho združenia ARTTODAY. Taktiež spolupracoval so slovenskou sekciou Artyčok.tv. Viazanička sa vo svojej tvorbe venoval prevažne výtvarnej fotografii s konceptuálnym charakterom, avšak v ostatných rokoch prevládla reportážna a dokumentárna fotografia. S Borisom Németom vydal dve fotografické publikácie Premeny Slovenska (2012) a Premeny Slovenska: 1150. výročie sv. Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy (2013) a katalóg Premeny Slovenska: Identity (2017). Samostatne vydal katalógy k projektom Romantizmus dneška (2013) a Niekto to tu zabudol (2016). V roku 2016 získal 2. miesto v súťaži Slovak press photo v kategórii Svet umenia a nomináciu na zlaté oko v Czech press photo v kategórii Ľudia o ktorých sa hovorí. Žije a pracuje v Banskej Bystrici. O popularizáciu predošlých projektov sa postaralo aj publikovanie fotografíí v mienkotvorných periodikách (.týždeň, Denník N, SME) a na výstavách (SNG v Bratislave, SSG v B. Bystrici, Viirka gallery v Helsinkách…).

 www.viazanicka.com

Boris Németh

(1979)

Fotografiu študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2011 ukončil doktorandské štúdium. V súčasnosti na škole pôsobí ako externý pedagóg reportážnej fotografie. 

Vystavoval na Slovensku aj v zahraničí (USA, Nemecko, Srbsko, Bielorusko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko, Mexiko, Francúzko atď). Od roku 2006 je fotografom v časopise .týždeň.

Ocenenia: Nominácia World Press Photo – Joop Swart Masterclass (2009), Fotograf roka (2011), Czech press photo (2009, 2011), Best of Photojournalism (2013), Slovak press photo (2013, 2014, 2015,2016), Cena Nadácie otvorenej spoločnosti (2015), Novinárska cena (2011, 2013, 2014).

V roku 2010, Németh začal spolupracovať s fotografom Jánom Viazaničkom na dokumentárnom projekte “Premeny Slovenska”.

Publikácie: Premeny Slovenska, 2012; Premeny Slovenska – 1150. výročie sv. Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy, 2013, Na ceste, 2013

Jeho fotografie sú zastúpené aj v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Galérie Stredoeurópskeho domu fotografie v Bratislave a Nadácie VÚB.

”Borisa Németha (1979) by sme mohli nazývať obrazovým kronikárom Slovenska. Absolvent Katedry fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave už od roku 2007 cestuje po mestách aj vidieku, navštevuje folklórne a hudobné festivaly, politické protesty, religiózne slávnosti, púte či letecké dni. Nefotografuje ich však čisto dokumentárnym spôsobom. Jeho kronika nemá byť faktografická, dejiny v nej neplynú lineárne. Vyskladaná je z fragmentov príbehov a stretnutí, ktoré sú bizarné, ironické, občas nevtieravo moralizujúce, niekedy tragikomické. Podujatia a zákutia, ktoré navštevuje, mu poskytujú bohatý vizuálny materiál a konfrontáciu rozmanitých symbolov. V ráme fotografie sa dokážu stretnúť regionálne s globálnym, cirkevné so svetským, história so súčasnosťou, či tradícia s konzumom.

Németh zdanlivo nesúvisiace alebo protikladné prvky spája rafinovane, no bez inscenácie či fabulácie. Vycibrený zmysel pre prirodzený vizuálny kontrapunkt je typický pre jeho fotografický rukopis. Pred rokmi ho začal na Slovensku presadzovať Martin Kollár a Németh úspešne pokračuje v rozvíjaní schopnosti nachádzať v obyčajnosti každodenného života obrazy súce zaznamenania. V kronike vrství mikropríbehy, ktoré sú svedectvom paradoxov slovenskej krajiny, jej premien, ale aj nemeniaceho sa dedičstva.

Projekt “Zo života krajiny” predstavuje výber zo sérií, ktoré vznikli počas takmer ôsmich rokov. Napriek geografickej naviazanosti na Slovensko, metafory a symbolika, s ktorou pracuje, upúta aj bez znalosti kontextu slovenského prostredia. Je to predsa kronika napísaná v súčasnosti najobľúbenejším a najzrozumiteľnejším jazykom – jazykom fotografie.”

Michaela Pašteková, KURÁTOR

Publikácie:

 • Premeny Slovenska, 2012, Boris Németh a Ján Viazanička
 • Premeny Slovenska: (1150. výročie sv. Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy), 2013 B. Németh a J.Viazanička
 • Na ceste, 2013, Boris Németh
 • DVE KRAJINY, Obraz Slovenska: 19. storočie x súčasnosť, Slovenská Národná galéria
 • RE/MIGRÁCIA OBRAZU, 2015, B. Németh, Katedra fotografie a nových médií, vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Výstavy:

 • Premeny Slovenska, B. Németh a J. Viazanička, 2012,  Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica
 • Premeny Slovenska, B. Németh a J. Viazanička, 2013,  Nástupište 1-12, Topoľčany
 • 1150. výročie sv. Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy, B. Németh a J. Viazanička, 2013, Galéria Focesa, Šaľa
 • Romant1zmus dneška, B. Németh a J. Viazanička, 2013, Galéria Focesa, Šaľa
 • Na ceste, B. Németh, 2013, Mestké kultúrne stredisko, Galanta
 • Premeny Slovenska: Od Tatier k Dunaju, B. Németh a J. Viazanička, 2014, Galéria Focesa, Šaľa
 • Na ceste, B. Németh, 2014, PHOTOPORT, Bratislava
 • 1150. výročie sv. Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy, B. Németh a J. Viazanička,2014, ŠVK v B. Bystrici
 • Premeny Slovenska / Dokumentárna správa, 2014/2015, B. Németh a J. Viazanička, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
 • Premeny Slovenska, B. Németh a J. Viazanička, 2015, Šumenie na Šumiaci, Šumiac
 • Premeny Slovenska, B. Németh a J. Viazanička, 2015, Výstavné priestory Vihorlatského múzea, Humenné
 • Zo života krajiny, B. Németh, Slovenský inštitút v Budapešti, (Mesiac fotografie v Bratislave), 2015, Budapešť

Kolektívne výstavy a prezentácie:

 • RE/MIGRÁCIA OBRAZU, B. Németh, Stredoeurópsky dom fotografie, 2015/2016, Bratislava
 • Zo zbierok fotografie, B. Németh, Roman Fečík Gallery, (Mesiac fotografie v Bratislave), 2015, Bratislava
 • Zimný fotografický workshop, 2015, Dokumentárny projekt Premeny Slovenska, Počúvadlo (Organizátor: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach)
 • SLOVAK PRESS PHOTO 2015, B. Németh, 2014, Mirbachov palác, Bratislava
 • Prednášky o súčasnom výtvarnom umení, 2015, B. Németh, Dokumentárna versus reportážna fotografia, Nitrianska galéria, Nitra
 • SLOVAK PRESS PHOTO 2014, B. Németh, 2014, Mirbachov palác, Bratislava
 • NOVINÁRSKA CENA 2014, B. Németh, OPEN Gallery, Bratislava
 • ZA KRÍŽOM, B. Németh, 2014, Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči, Levoča
 • No Comment, B. Németh, 2014, Open Gallery, Bratislava
 • ZA KRÍŽOM, B. Németh, 2014, Galéria Domu fotografie, Liptovský Mikuláš
 • PechaKucha Night Bratislava Volume 27, B. Németh, 2014, Bratislava
 • DVE KRAJINY – Obraz Slovenska: 19. storočie x súčasnosť, B. Németh a J. Viazanička, 2014, Slovenská národná galéria, Bratislava
 • SLOVAK PRESS PHOTO 2013, B. Németh, 2013, Mirbachov palác, Bratislava
 • NOVINÁRSKA CENA 2013, B. Németh, OPEN Gallery, Bratislava
 • Pecha Kucha (Global) Night, Volume 24, B. Németh a J. Viazanička, 2013, Nová synagóga, Žilina