Témy

Premeny Slovenska (2012)

IDENTITY_NET_016

Zaujímajú nás premeny – aj tie každodenné a zdanlivo bezvýznamné, ich forma, ale aj obsah. Zaujímajú nás mestá, dediny, sídliská aj novodobé satelity. Pochody, demonštrácie, štátne sviatky aj folklórne festivaly. Zatepľovanie domov, automobilky, diaľnice, nákupné centrá, Poloniny, Tatry, Dunaj aj Zemplínska šírava. Našou snahou je zachytiť vzťahy medzi ľuďmi, ktorí tu žijú a medzi ľuďmi a krajinou, v ktorej žijú.

Prezrieť

Sv. Cyril a Metod (2013)

IDENTITY_NET_013

Po 1150. rokoch sa odkaz sv. Cyrila a Metoda stal nástrojom pre šírenie starých, ale i nových ideí, často nielen náboženských, ale i politických. Fotografi Boris Németh a Ján Viazanička, prinášajú o tom, ako sme v roku 2013 nielen na Slovensku prežívali oslavy výročia príchodu solúnskych bratov, obrazovú správu. Nechýba v nej viera ani politika, oslavovaní ani oslavujúci vo svojich najrôznejších podobách.

Prezrieť

Identity (2016)

IDENTITY_NET_017

Predkladaný dokumentárny projekt IDENTITY má ambíciu zachytiť v užšie vymedzených tematických okruhoch fotografický záznam charakteru spoločnosti, krajiny a spôsobu života ľudí na Slovensku, nadväzujúc na osvedčenú autorskú spoluprácu dvoch fotografov. Táto dualita, ako kľúčový základ projektu, vytvára osobný obrazový odkaz, pričom výsledné fotografie presahujú samotný projekt a ukazujú viac ako len na seba. Z odstupu ukazujú ľudský osud ako aj osud jednej krajiny.

Prezrieť

Romantizmus dneška

IDENTITY_NET_005

The project titled Transformations of Slovakia/Premeny Slovenska/ is copyright work of two photographers and docu- mentarians Boris Németh and Ján Viazanička, journalist Jana Močková and scenarist Miriam Petráň. We are interested in transformations – even every day and seemingly insigni cant, in their form but also their content. We are interested in cities, villages, settlements and modern satellites. Marches, demon- strations, public holidays and folk festivals. House insulations, car factories, highways, shopping centers, Poloniny, Tatra Mountains, the Danube and Zemplínska šírava. We aspire to capture the relationships between people who live here and between people and the country in which they live.

Folklór

IDENTITY_NET_016

The project titled Transformations of Slovakia/Premeny Slovenska/ is copyright work of two photographers and docu- mentarians Boris Németh and Ján Viazanička, journalist Jana Močková and scenarist Miriam Petráň. We are interested in transformations – even every day and seemingly insigni cant, in their form but also their content. We are interested in cities, villages, settlements and modern satellites. Marches, demon- strations, public holidays and folk festivals. House insulations, car factories, highways, shopping centers, Poloniny, Tatra Mountains, the Danube and Zemplínska šírava. We aspire to capture the relationships between people who live here and between people and the country in which they live.

Téma A

IDENTITY_NET_013

The project titled Transformations of Slovakia/Premeny Slovenska/ is copyright work of two photographers and docu- mentarians Boris Németh and Ján Viazanička, journalist Jana Močková and scenarist Miriam Petráň. We are interested in transformations – even every day and seemingly insigni cant, in their form but also their content. We are interested in cities, villages, settlements and modern satellites. Marches, demon- strations, public holidays and folk festivals. House insulations, car factories, highways, shopping centers, Poloniny, Tatra Mountains, the Danube and Zemplínska šírava. We aspire to capture the relationships between people who live here and between people and the country in which they live.

Téma B

IDENTITY_NET_017

The project titled Transformations of Slovakia/Premeny Slovenska/ is copyright work of two photographers and docu- mentarians Boris Németh and Ján Viazanička, journalist Jana Močková and scenarist Miriam Petráň. We are interested in transformations – even every day and seemingly insigni cant, in their form but also their content. We are interested in cities, villages, settlements and modern satellites. Marches, demon- strations, public holidays and folk festivals. House insulations, car factories, highways, shopping centers, Poloniny, Tatra Mountains, the Danube and Zemplínska šírava. We aspire to capture the relationships between people who live here and between people and the country in which they live.

Téma C

IDENTITY_NET_005

The project titled Transformations of Slovakia/Premeny Slovenska/ is copyright work of two photographers and docu- mentarians Boris Németh and Ján Viazanička, journalist Jana Močková and scenarist Miriam Petráň. We are interested in transformations – even every day and seemingly insigni cant, in their form but also their content. We are interested in cities, villages, settlements and modern satellites. Marches, demon- strations, public holidays and folk festivals. House insulations, car factories, highways, shopping centers, Poloniny, Tatra Mountains, the Danube and Zemplínska šírava. We aspire to capture the relationships between people who live here and between people and the country in which they live.