Téma: Identity (2016)

IDENTITY (2016)

Predkladaný dokumentárny projekt IDENTITY má ambíciu zachytiť v užšie vymedzených tematických okruhoch fotografický záznam charakteru spoločnosti, krajiny a spôsobu života ľudí na Slovensku, nadväzujúc na osvedčenú autorskú spoluprácu dvoch fotografov. Táto dualita, ako kľúčový základ projektu, vytvára osobný obrazový odkaz, pričom výsledné fotografie presahujú samotný projekt a ukazujú viac ako len na seba. Z odstupu ukazujú ľudský osud ako aj osud jednej krajiny.

Boris Németh, Ján Viazanička